Tagdíjfizetés a 2019-es évre


Publikációk / Média Diplomata Magazin 2018.06 Nemzetközi kitüntetés
http://www.ibssa.hu/index.php?article_id=982
Hekus magazin 2018. augusztus-szeptemberi száma: Hírek az IBSSA nyári eseményeiről

Elektronikus számla

Tisztelt IBSSA Tagok!

Megállapodás született az IBSSA és az E-számla Zrt. között a tagdíjak elektronikus számlával történő beszedéséről.


Az Angel DentiArt Klinika az IBSSA hivatalos fogászati képviselete

2012. február 21-től az Angel DentiArt az IBSSA hivatalos fogászati képviseletévé vált.


Elnöki beszámoló - 2009 Kongresszus - ANNEX 1

Tisztelt IBSSA Tagok,

Az elmúlt egy éves időszakban a globális gazdasági válság hatására az egész világon romlott a közbiztonság és növekedett a bűnözés szinte valamennyi formája.
Tekintettel arra, hogy jól működnek az IBSSA információs csatornái, az internetes WEB-oldal és rendszeres kiadványaink széleskörű tájékoztatást nyújtanak, így nem szükséges most részletes beszámolót tartani. Szeretném kiemelni az általam legfontosabbnak tartott eseményeket, híreket, eredményeket és jövőbeli terveket.

Ebben az évben is megjelentettük éves kiadványunkat, amely részletesen ismerteti az IBSSA helyzetét és fejlődését.

Nyilvánvaló, hogy a globalizálódó bűnözés és az egyre újabb bűnözési formák ellen lokális módszerekkel reménytelen a küzdelem! Változatlanul érvényes és aktuális a tavaly meghirdetett “Partnerség” programunk. Ennek szellemében az IBSSA is új együttműködéseket alakított ki olyan nemzetközi szakmai szervezetekkel, amelyek a bűnözés valamely szegmense elleni küzdelmre vállalkoztak!

Szerencsés egybeesés, hogy az Internetes Gyermek Pornográfia ellen megalakult “IC3O” kormányközi szervezet főtitkára Tony Schiena, az IBSSA tagja, így a szervezeteink közötti szoros együttműködés magától értetődően alakult ki.

Világszerte felértékelődött a civil biztonsági szervezetek és a hivatalos rendvédelmi szervezetek együttműködése. 2009. januárjában Floridában kötöttünk együttműködési megállapodást a Nemzetközi Polgárőr Szövetséggel (IAPA). A szervezeteink közötti nemzetközi szintű együttműködésen túl szorgalmazzuk a különböző országokban működő nemzeti szervezeteink együttműködését is. További lehetőség, hogy az IBSSA tagjai részt vehetnek a Polgárőr szervezetek munkájában.

Tovább erősödött a korábbi jó együttműködés az IPA és az IBSSA Magyar Szekciói között és ezt kiterjesztettük más közép európai országokra is: Szlovákia, Szerbia, stb. köszönhetően az IPA vezetőségében működő igen aktív IBSSA tagoknak.

2009. júniusában a floridai Sarasota városban az IUPA legmagasabb szintű vezetői hivatalos találkozón fogadták az IBSSA vezetőinek delegációját, s ez alkalommal került sor a két szervezet közti együttműködési szerződés ünnepélyes aláírására. Mérföldkő és nagy elismerés nekünk ez a megállapodás, mert az IUPA első alkalommal lépett olyan szervezettel hivatalos kapcsolatba, amely nem hivatásos rendvédelmi szervezet. Az IUPA – az amerikai kontinens legjelentősebb rendőr-szakszervezete – vezetése elsőként ismerte fel a Civil Biztonsági Szférát képviselő szervezetünkkel való együttműködés jelentőségét és szükségességét!

Jelentős fejlődés tapasztalható az IBSSA oktatási-képzési tevékenysége vonatkozásában is. Az IBSSA oktatógárdája ma már vitathatatlanul a világ legjobbjaiból áll. Egyre jellemzőbb a szoros nemzetközi együttműködés az okatás vonatkozásában és a résztvevők összetétele is egyre színesebb.
E tevékenység óriási eredménye, hogy az IBSSA tematikus szakmai képzését az EU-tagország, Románia hivatalosan is akkreditálta. Az IBSSA oktatók folyamatosan részt vesznek számos ország hivatásos rendvédelmi szervezete tagjainak képzésében és az IBSSA továbbképzéseken is egyre nagyobb az ilyen szervezetek képviselőinek száma.

Több ázsiai és afrikai ország kereste meg szervezetünket, hogy nyújtsunk szakmai támogatást országos kiképző-központok létesítésében.

Büszkeséggel számolhatok be arról is, hogy a Máltai Lovagrenddel való szoros együttműködés keretén belül a rendi állam rendvédelmi szolgálatát, a Magisztrátusi Gárdát (kormányőrség) és egyéb biztonsági feladatokat ellátó egységeit – az IBSSA legjobb szakembereiből állítottuk fel és folyamatos továbbképzésüket is mi biztosítjuk. Az elmúlt lovagavatási ceremónián a Magisztrátusi Gárda igazi professzionális teljesítményt nyújtott rendkívül látványos megjelenésével és kiváló munkájával.

Az IBSSA ISF tevékenységében is igen nagy fejlődést értünk el, elsősorban az elnök és főtitkár urak kiemelkedő munkájának köszönhetően. Erről Dr. Rony Kluger főtitkár úr külön beszámolót tart.
Főleg a harci művészetek és a lövészet területén került sor számos rendezvényre több országban is. 2009. júliusában pedig az IBSSA lovas szakosztálya nagyszabású, színvonalas fogathajtó versenyt szervezett.

Az IBSSA tagjai között több különböző szervezet vezetői is megtalálhatóak. Ezúttal is gratulálunk Sir Marko Nicovic úrnak, az IBSSA alelnökének, akit 2009. júniusában a WKC Kongresszusa Miamiban ismét a Karate Világszövetség elnökévé választott.

Az elkövetkező időszakban tevékenységünkben továbbra is kiemelt fontossággal bír a “Gyermek-Család és település biztonsága”. Ezért tovább erősítjük, bővítjük együttműködésünket az EFUS-al és más szakmai szervezetekkel.

Külön öröm, hogy az idei Kongresszus házigazdái az IBSSA Belgium tagjai. Nagyra értékeljük, hogy e jelentős eseményre első ízben kerül sor az Európai Unió központjában.

A gazdasági válság természetesen az IBSSA tagjait sem kerülte el, érezzük ezt a jelentősen lecsökkent támogatásokon és az egyébként sem megfelelő tagdíjfizetési fegyelem további romlásán.
Miközben a fejlődés, s a növekvő feladatok egyre több pénzt igényelnek – bevételeink jelentősen csökkentek, s tovább nőtt az eddigi költségvetési deficit. Néhány aktív tag támogatása és áldozatvállalása nélkül a szervezet működése is veszélybe került volna!

Fentiekre való tekintettel is megkezdtük az IBSSA Támogatói Diploma és Igazolvány széleskőrű terjesztését, s ebben nagyon számítunk a jelenlegi tagság segítségére is!

Úgy gondolom, hogy egy Nemzetközi Szervezet sikeres működtetése igazi csapatmunkát igényel! Mint az IBSSA elnöke nagyon büszke vagyok csapatomra, mert az ő személyük és munkájuk testesíti meg a minőséget. Nélkülük lehetetlen lenne ilyen eredményes tevékenységet folytatni világszerte. A több száz fős IBSSA vezetés egyre több tagja dolgozik aktívan és végzi nagy felelősséggel és szakértelemmel önként vállalt társadalmi munkáját! Az igazgatótanács feladata, hogy a vállalt munkát el nem végző személyeket, olyanokra cserélje, akik alkalmasak és hajlandóak a feladatok ellátására.

Ezúton is szeretnék gratulálni mindazoknak az IBSSA tagoknak, akik kiemelkedő szakmai vagy egyéb tevékenységük elismeréseként a Kongresszus alkalmából átvehetik a megérdemelt kitüntetést, elismerést!

Sok sikert és jó egészséget kívánok minden IBSSA tagnak és kívánom, hogy szervezetünk tovább fejlődjön, elvitathatatlan nemzetközi presztízse tovább erősödjön.

A Biztonság ügye – a globális gazdasági válság ellenére – a világon talán ma is a legfontosabb kérdés. S a szűkösebb anyagi lehetőségek ellenére sem szorulhat háttérbe, hiszen biztonság nélkül a világ nem működhet normálisan. Mindez komoly felelősséget ró az IBSSA valamennyi tagja, vezetője vállára és szakmai célkitűzéseinket is ez a tény határozza meg. Meggyőződésem, hogy a jövőben is megfelelünk a növekvő kihívásoknak, ahogy eddigi munkánk minden szakmai és erkölcsi értékelésben komoly elismerést vívott ki.

Prof. Popper György
IBSSA elnöke

Partnership Program


Application Forms

- Individual
- Corporate
- Associated
- Honorary
Links

www.ibssa.org

ibssamacedoniaacademy.com

ibssabodyguardtraining.eu

www.code.co.il/English

www.ibssa.ro

www.hotelpresident.hu

IBSSA - AHTP


Adatvédelmi nyilatkozat