Tagdíjfizetés a 2019-es évre


Publikációk / Média Diplomata Magazin 2018.06 Nemzetközi kitüntetés
http://www.ibssa.hu/index.php?article_id=982
Hekus magazin 2018. augusztus-szeptemberi száma: Hírek az IBSSA nyári eseményeiről

Elektronikus számla

Tisztelt IBSSA Tagok!

Megállapodás született az IBSSA és az E-számla Zrt. között a tagdíjak elektronikus számlával történő beszedéséről.


Az Angel DentiArt Klinika az IBSSA hivatalos fogászati képviselete

2012. február 21-től az Angel DentiArt az IBSSA hivatalos fogászati képviseletévé vált.


IBSSA Észak-Amerikai Konferencia 2018, Charlotte, USA

2018. január végén Charlotte-ban (Észak Karolina, USA) került sor az IBSSA Észak-Amerikai Konferenciájára. Az új alapítású esemény a jövőben évente megrendezésre kerül. Már az első alkalom - a tapasztalatok szerint - komoly érdeklődésnek örvendett és sikeresen zárult a helyi szakmai kapcsolatok ápolása és bővítése terén, az aktuális biztonságot érintő témakörök megbeszélése és az új együttműködési lehetőségek tekintetében is.

A regionális, de pontosabban kontinentális kiterjedésű nagyszabású rendezvény fő célja az volt, hogy hálózati platformot biztosítson az USA, Mexikó, Kanada és a Karibi-térség IBSSA képviselői és tagjai számára. A kétnapos konferenciát a helyi IBSSA-tagok, a magyar képviselők, az eseménynek otthont adó Charlotte Egyetem rektor-helyettese, az egyetem Antiterrorista tanszékének vezetője, a York megyei seriff hivatal, az FBI és egyéb szolgálatok képviselői is megtisztelték jelenlétükkel. Mindez jól mutatja az IBSSA nemzetközi elismertségét és a szakmai tevékenységünk iránt való igényt ebben a fontos globális régióban.

Az első napon, január 30-án került sor az Executive Committee Meeting-re (ECM) a KDI Protective Services biztonsági cég Ballantyn Corporate ipari parkban működő irodáiban. A vezetőségi ülést Prof. Popper György, az IBSSA elnöke vezette, Karl DelaGuerra, az IBSSA Észak-amerikai koordinátora, Jonathan Wallace, az IBSSA USA képviselője, Pablo Ortiz-Monasterio, az IBSSA Mexikó képviseletében és Dr. Hossó Zoltán, az IAPA (Nemzetközi Polgárőr Szövetség) elnöke részvételével. Az ülésen az IBSSA képviselőinek alkalmuk volt bemutatni az előző évi tevékenységüket és értékelni eredményeiket. Prof. Popper György pedig ismertette a szervezet 2018. évi ütemtervét és célkitűzéseit nemzetközi szinten, kiemelten az IBSSA Észak-amerikai régió vonatkozásában.

A megbeszélésen a dicséret szavai is elhangzottak az IBSSA mexikói szervezetének Mexikó szerte végzett kiváló munkája értékelése kapcsán, amellyel hozzájárultak, hogy az IBSSA a legelismertebb biztonsági szervezetté váljon Mexikóban is. Prof. Popper György az utóbbi időben folytatott AHTB-akciók (Emberkereskedelem Elleni Iroda) közül két különösen sikereset emelt ki, az egyiket Mexikóban, a másikat a Dominikai Köztársaságban végezték. A résztvevők nagy érdeklődéssel hallgatták az IAPA elnökének a szervezet nemzetközi tevékenységét bemutató előadását, aki a beszéd után emléklapokat adott át.

Az IBSSA ECM javasolta, hogy a szervezet március 21-én Izraelben tartandó kongresszusán megválasztásra kerülő új vezetőségbe Karl DelaGuerra, mint alelnök legyen jelölve. Erre reagálva Karl javaslatot tett utódjának, az IBSSA új Észak-amerikai koordinátorának kinevezésére, Jonathan Wallace személyében. A vezetőségi ülést és az ebédszünetet követően érkeztek meg a délutáni közgyűlés résztvevői és különböző témakörökben hallgattak meg prezentációkat az IBSSA helyi és nemzetközi operatív műveleteiről az Észak-amerikai és a Karibi térségben.

A kiemelkedő szakmai munka jutalmaként az IBSSA nevében elismerések átadására került sor a York megyei (Dél-Karolina) seriff hivatal, a Dél-Karolinai Motoros Bandák után Nyomozó Egyesület és a Dél-Karolinai Kiképző Tisztek Egyesülete részére, azért a folyamatos támogatásért, amelyet ezek a szervezetek az utóbbi években az IBSSA-nak nyújtottak. Kitüntetést kapott továbbá az Észak-Karolina Matthews Rendőr egység képviseletében, David Dufresne százados parancsnok is, aki nagyban hozzájárult az IBSSA képzési tevékenységéhez az USA-ban.

A konferencia első napja egy hangulatos közös vacsorával ért véget, a KDI Protective Service vendégeiként. A konferencia második napjának napirendje a biztonságot érintő egyik legaktuálisabb témakörre, az emberkereskedelemre fókuszált. Az esemény házigazdája a Charlotte-ban működő Észak-Karolinai Egyetem Antiterrorista Tanszéke volt, amely a nemzetközi emberkereskedelem elleni projektben (AHTP) való részvétele által az IBSSA partnerévé vált. A konferenciát Rick Hudson, az Adattudomány Program igazgatója, az IBSSA embercsempészet ellenes programjának vezetőségi tagja nyitotta meg.

A hallgatóság között szép számmal voltak jelen a rendvédelmi szervezetek, a tudományos, oktatási, céges- és nonprofit szervezetek képviselői. A témakörök megtárgyalása során a részvevők kicserélték és ezáltal új megvilágításba és dimenzióba helyezték széles körű tapasztalataikat, ami jelentős gyakorlati haszonnal jár szakmai munkájukban. A szakmai összetételű csoport mintegy hat órán keresztül tartott beszélgetésben elemezte ennek a globális méretű kérdésnek a problematikáját, jelenlegi helyzetét és perspektíváit. Majd ezen belül megvitatták a legnagyobb érdeklődésre számot tartó alkérdéseket: az emberkereskedelmi útvonalak, a köznevelés, a kormányzati együttműködés lehetőségei, illetve a biztonságot nyújtó menhelyek létesítése és üzemeltetésének módja az embercsempészet áldozatai részére.

Ezt követően kitüntetésben részesültek:

  • Charlotte Egyetem, mint intézmény, az IBSSA-val létesült partnerség elismeréseképpen
  • Rick Hudson, az egyetem és az IBSSA közötti kapcsolat segítéséért és vezetői szerepének nagyrabecsüléseként
  • Chris Hudson, a közelmúltban az IBSSA égisze alatt végzett hatékony munkájáért

  

Az IBSSA előterjesztése alapján Prof. Popper György és Dr. Hossó Zoltán az “Order of Security Nagykereszt” kitüntetését adták át Karl DelaGuerra úrnak, a magas színvonalú szakmai konferencia megszervezéséért és az elmúlt évek során az IBSSA érdekében végzett eredményes és kezdeményező munkájáért.

 

Az FBI Infragard képviselője pedig bejelentette, hogy Karl DelaGuerra-t megválasztották a szervezet Észak-karolinai részlegénének alelnökévé, majd a szolgálat nevében FBI Infragard emlékplakettet adott át az IBSSA elnökének, Prof. Popper Györgynek, elismerve a szervezet értékes munkáját. A rendkívül tartalmas és eredményes konferencia záróakkordjaként az IBSSA elnöke mondott összegző beszédet. Megköszönte minden közreműködő munkáját, akik hozzájárultak a színvonalas rendezvény megszervezéséhez és sikeres lebonyolításához. Prof. Popper György ezúttal is hangsúlyozta a szervezet eredményes működésének koncepcionális lényegét: a csapatmunka, a partnerszervezetek közötti folyamatos párbeszéd és együttműködés fontosságát, és azt, hogy a megszokott magas színvonalon való szakmai működés iránti elkötelezettség továbbra is vezérlő elv kell legyen a szervezet és minden tagja tevékenységében, amely az évek során számtalanszor igazolta létjogosultságát.

Végül felhívta a figyelmet, hogy 2019-ben is megtartják az IBSSA Észak-amerikai konferenciát, amelynek helyszínéről és időpontjáról később lesz döntés.

    

2018. március 1.

IBSSA HQ


Partnership Program


Application Forms

- Individual
- Corporate
- Associated
- Honorary
Links

www.ibssa.org

ibssamacedoniaacademy.com

ibssabodyguardtraining.eu

www.code.co.il/English

www.ibssa.ro

www.hotelpresident.hu

IBSSA - AHTP


Adatvédelmi nyilatkozat