Tagdíjfizetés a 2022-es évre

Tisztelt IBSSA Tagok!

Ezúton felhívjuk szíves figyelmeteket a 2022-re érvényes tagsági díjak befizetésére!


Publikációk / Média


Elektronikus számla

Tisztelt IBSSA Tagok!

Megállapodás született az IBSSA és az E-számla Zrt. között a tagdíjak elektronikus számlával történő beszedéséről.


Az Angel DentiArt Klinika az IBSSA hivatalos fogászati képviselete

2012. február 21-től az Angel DentiArt az IBSSA hivatalos fogászati képviseletévé vált.

 


Az ENSZ Kábítószer-ellenőrzési és Bűnmegelőzési Hivatalának (UNODC) 21. ülésszaka

Az UNODC (United Nations Office on Drugs and Crime) az ENSZ szakosodott szervezete, amely a kábítószerek, a nemzetközi bűnözés és a terrorizmus elleni harcban globális szerepet tölt be, tevékenységét pedig Yurij Fedotov ügyvezető igazgató irányítja. A hivatal székhelye Bécsben, az ENSZ központban található, illetve a világon 21 regionális irodája van, körülbelül 500 aktív munkatárssal.

Az UNODC költségvetésének 90%-át önkéntes hozzájárulások biztosítják, s ennek túlnyomó részét a tagállamok adják. A szervezet felépítése tükrözi a szemléletét: egységesen kezeli a kábítószerrel, a bűnmegelőzéssel és a terrorizmussal kapcsolatos feladatokat.

Az UNODC mandátumának megfelelően segíti a tagállamokat a kábítószerek, a bűnözés és a terrorizmus ellen folytatott világméretű küzdelemben, szakmai projektjeit a tematikus és földrajzi elv szerint dolgozza ki. Szoros együttműködés és integráció jellemzi a központ és a helyi hivatalok kapcsolatát, ami biztosítja a munka hatékonyságát.

A Hivatal két bizottságot hozott létre, amely évente ülésezik a tagországok részvételével. 2012. április 23–27. között tartotta 21. ülésszakát a Bűnmegelőzési és Bűnügyi igazságszolgáltatás Bizottsága (Commission on Crime Prevention and Criminal Justice) Bécsben, az ENSZ központ épületében, 116 tagállam több mint 820 résztvevőjével, s az ülésszak elnöki teendőit Princess Bajrakitiyabha Mahidol of Thailand látta el. Az UNODC évek óta szükségesnek tartja a civil társadalom szervezeteivel való szoros partnerségi viszony kialakítását a drog és a bűnözési problémák komplex kezelésében és megoldásában, hiszen ezek a problémák a társadalom teljes szövetében jelen vannak. A Bizottság nagyra értékeli, hogy a civil társadalom és a nem-kormányzati szervezetek (NGO) aktív bevonása által igen jelentős segítséget kap a szakmai munkához. Ezen szervezetek konzultatív státusszal rendelkeznek és megfigyelőként rendszeresen részt vesznek az üléseken, illetve szakértőik tapasztalataival, tanácsaival nagyban hozzájárulnak az UNODC sikeres tevékenységéhez.

A 21. ülésszakon 43 civil szervezet, NGO vett rész, köztük az IFNGO, azaz a Kábítószer-ellenes szervezetek nemzetközi szövetsége, amelyet az idén is Prof. Popper György, az IBSSA elnöke képviselt.

Míg az előző évi ülésszak tematikájának fő hangsúlya a kábítószer-ellenes küzdelemre, a kábítószer és gyermekek kapcsolatára és ennek veszélyeire helyeződött, addig a 21. ülésszak öt munkanapján a transznacionális méretű szervezett bűnözés és kiemelten az emberkereskedelem témájára fókuszáltak. A kábítószer-bűnözéssel – a szervezett bűnözésen belül elfoglalt helye és összefüggései szempontjából – mint kapcsolt bűnözési formával foglalkoztak.

Számos határozatot fogadtak el a következő témákban: az emberkereskedelem, a privát biztonsági szolgálatok szerepe, a tengeri kalózkodás elleni intézkedések. Határozat született a nemzetközi együttműködés erősítéséről azon kapcsolatok elleni fellépés terén, amelyek bizonyos esetekben fennállnak a transznacionális szervezett bűnözés (a pénzmosás, a kábítószer kereskedelem) és a terrorizmus között.

A privát szektorról szóló angol nyelvű határozat elolvasható és letölthető ide kattintva...

Az ügyvezető igazgató kiemelte az együttműködés fontosságát a turizmus szereplőivel és szervezeteivel az emberkereskedelem ellen, amellyel kapcsolatban megállapodás született az UNODC és az UNWTO (World Travel Organization) között.

Az UNODC és a World Economic Forum együttesen szorgalmazza, hogy a privát gazdasági szektor szereplői minél hatékonyabban támogassák korrupcióellenes erőfeszítéseiben.

Fedotov úr az ülésszakot záró plenáris ülésen felhívta a résztvevők figyelmét a Bizottság valódi feladataira, s így zárta a felszólalását: „Egy héten keresztül a bűnözés kérdését vitattuk meg. Ezzel azonban nem ért véget a munkánk, hanem most kezdődik Bizottságunk számára ténylegesen a gyakorlati munka”.

Popper Anna

 


Partnership Program


Application Forms

- Individual
- Corporate
- Associated
- Honorary
Links

www.ibssa.org

ibssamacedoniaacademy.com

ibssabodyguardtraining.eu

www.code.co.il/English

www.ibssa.ro

www.hotelpresident.hu

IBSSA - AHTP


Adatvédelmi nyilatkozat